E-İMZA NEDİR ?

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Ayrıca elektronik imza, elektronik ortamdaki belge ve işlemlerin hukuki açıdan geçerlilik ihtiyaçlarına cevap veren bir teknolojidir.

Elektronik imza sağlamış olduğu kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik gibi özellikler ile sanal ortamda karşılaşılan söz konusu güvenlik ve güvenilirlik sorunlarının aşılmasına katkıda bulunmaktadır.

NASIL ALINIR

E-imza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik İmza Sertifikaları 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimini yapmış yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara (ESHS) yapılacak başvuru ile alınabilir. TNB E-İmza da E-Güven’e Bağlı Alt Kök Sertifika Otoritesi ile Elektronik İmza üretimine yetkilidir.

BİREYSEL BAŞVURU

  • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgesi
  • Başvuru Formu’nun imzalı hali
  • Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Taahhütnamesi’nin imzalı hali
  • Başvuru evrakları tamamlanan kişilerin kimlik doğrulamları TNB E-imza personeli veya NOTER kanalıyla gerçekleştirildikten sonra elektronik imzalar sahiplerine gönderilmektedir.

KURUMSAL BAŞVURU

  • Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Faaliyet Belgesinin aslı
  • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgesi
  • Başvuru Formu’nun imzalı hali
  • Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Taahhütnamesi’nin imzalı hali